ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว โพสต์เมื่อ โพสต์โดย อ่าน
รางวัลชนะเลิศ “อากาศยานทำภารกิจ” และรางวัลเหรียญทองแดง หุ่นยนต์บังคับมือ “รักษ์บางปะกง” 2022-12-02 16:20:35 ปรวีร์ ประจวบสุข 97 อ่าน
เกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 2022-12-02 16:19:56 ปรวีร์ ประจวบสุข 45 อ่าน
เกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 2022-12-02 16:19:21 ปรวีร์ ประจวบสุข 63 อ่าน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประจำปี 2565 ในงาน “ลอยกระทง หนองพาน สืบสานประเพณีไทย” 2022-12-02 16:18:43 ปรวีร์ ประจวบสุข 54 อ่าน
กิจกรรมลอยกระทงหนองพาน สืบสานประเพณีไทย ณ สนามกีฬาหนองพาน อำเภอพนมสารคาม 2022-12-02 16:18:02 ปรวีร์ ประจวบสุข 14 อ่าน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2022-09-16 16:48:05 ปรวีร์ ประจวบสุข 36 อ่าน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2022-09-16 16:46:29 ปรวีร์ ประจวบสุข 33 อ่าน
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2022-09-16 16:45:42 ปรวีร์ ประจวบสุข 41 อ่าน
STEMS CAMP 2022-09-16 16:28:41 ปรวีร์ ประจวบสุข 14 อ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น ต่อต้านการทุจริต และการโกง ตามนโยบายคณะกรรมและความโปร่งใส 2022-09-16 16:27:49 ปรวีร์ ประจวบสุข 17 อ่าน
รวม แถว : หน้า

กลับหน้าแรก