ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
เลขที่ 1159 หมู่ที่ 1
ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

E-Mail

-

Facebook

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อประสานงาน

ที่ หน่วยงาน/กลุ่ม/รายชื่อ เบอร์โทร
1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 0-3883-8385
0-3855-1459
2 โทรสาร (FAX) 0-3855-3154