หัวข้อข่าว : ประกาศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 17:30 น. เข้าชม : 221)

โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา  2564 ดังนี้

** 1. รับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) ระหว่างวันที่ 20 -24 มีนาคม 2564

** 2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -20 เมษายน 2564

** 3. รับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล) MEP 2 ระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2564

** 4. รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 EP 1 ระหว่างวันที่ 6 -10 มีนาคม 2564

เอกสารและรายละเอียดการรับสมัคร ตามรูปภาพที่แนบด้านล่าง

กลับหน้าแรก ข่าวงานบริหารทั่วไปอื่นๆ