หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09:11 น. เข้าชม : 154)

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  2 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวและมอบตัว  ในวันอาทิตย์ที่  4  เมษายน  2564  เวลา 09.00 -12.00  น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 
**หากไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวงานบริหารทั่วไปอื่นๆ