หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องวิทย์ฯ - คณิตฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09:14 น. เข้าชม : 213)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องวิทย์ฯ - คณิตฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว พร้อมชำระเงิน ภายในวันที่  1  เมษายน  2564 ตั้งแต่เวลา  08.30 - 13.00 น. 
**หากไม่มารายงานตัวพร้อมชำระเงิน ตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกลำดับต่อไปขึ้นมาแทน

กลับหน้าแรก ข่าวงานบริหารทั่วไปอื่นๆ