วิดีโอ

ชื่อวิดีโอ วิดีโอ โพสต์โดย โพสต์เมื่อ
กิจกรรมวันคริสต์มาสโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ประจำประการศึกษา 2566
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2023-12-25 19:25:05
กีฬาสีปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ประจำปีการศึกษา 2566
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2023-12-25 19:23:43
วีดีทัศน์เกษียณอายุราชการผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)พ.ศ 2566
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2023-12-25 19:23:11
โครงงานเรื่อง “อุณหภูมิของส่วนต่างๆ ของร่างกาย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2023-12-25 19:02:28
VTR เกษียณอายุราชการ 65
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2022-10-03 15:50:39
VTR แนะนำโรงเรียน
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2022-06-15 09:13:08
ละครสั้น
ลิ้งค์วิดีโอ
ปรวีร์
ประจวบสุข
2022-06-01 12:21:44
ข้าวกรอบหลากรส โรงเรียนวัดท่าเกวียน สัยอุทิศ
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2020-02-27 19:08:54
โรงเรียนธนาคารวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)-กิจกรรมออมถี่ทวีโชค
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2020-02-27 19:06:33
'นิโคตินมีพิษภัย วัยใสอย่าคิดลอง'
ลิ้งค์วิดีโอ
พารวีร์
เลือดแดง
2018-05-28 09:40:29
รวม แถว : หน้า

ยกเลิก