หัวข้อข่าว : เกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565  เวลา 16:19 น. เข้าชม : 167)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับภาคกลาง ปีการศึกษา 2565 (Central English Medium Instruction Programs Open House 2022) โดยมีรายการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.Impromptu Speech 2.Spelling Bees 3.Story Telling 4.Singing Contest (ได้รับเหรียญเงิน) 5.Multi Skills Competition 6.Skit 7.Science Project Work 8.Maths Project Work เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ